Lambicon BouwondernemdingRenovatie Dak


Wat?
Volledige dakrenovatie
metsen nieuwe schouw

Waar?
Binderveld

Wanneer?
Augustus 2014

Partners
Wouter Degeneffe